Khởi Nghiệp Kinh Doanh Quán Cà Phê

Đăng lúc: 2016-01-14 13:59:19

Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng Nhãn hiệu:
Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Stay in touch

Theo dõi bản tin của chúng tôi